اخباراهل سنت ایران

تمامی خبرهای این صفحه ، حاصل تلاش و پیگیری جمعی از اعضاء رسمی و افتخاری بخش خبر"سنی یار" بوده که باتوجه به محدودیت های فراوان امنیتی محیط برجامعه اهل سنت ایران ضمن بهره جستن ازحداکثر امکانات لازم برای جمع آوری خبارسعی نموده اند تا دررساندن صدای مظلومیت اهل سنت ایران به جهانیان تمام تلاش خود را به کار ببندند واین امر میسرنمیشود مگربا پشتیبانی وهمراهی یکایک شما شهروندان اهل سنت ایران .

محدودیت جامعه اهل سنت در داشتن مراکزعبادی

دکتر نور محمد امراء
حکومت ایدئولوژیکی ایران همواره در تلاش بوده با تغییراتی هر چند جزئی به رموز و نمادهای دین مبین اسلام شکلی دیگر بدهد...

بیانیه مرکز بین المللی پیگیری حقوق اهل سنت ایران در رابطه با فجایع میانمار

کشتار مردم بیگناە و غیر نظامی در هر کجای دنیا گناهی است نابخشودنی . کشتن انسانها در قرن ۲۱ بە خاطر دین ، نژاد ، مسلک و هر دلیل دیگری یک...

در میانمار چه میگذرد ...

ر روزهای گذشته انتشار گزارش ها و تصاویری از منطقه مرزی بین میانمار و بنگلادش و فرار دهها هزار پناهجوی مسلمان از اقلیت قومی " روهینگیا" از...

راه کار ورود اهل سنت به دایره مسئولیت ها و نشستن بر کرسی وزارت

جلال جلالی زاده
برخی از افراد بدون نظر کارشناسی ،پیشنهاد وزیر سنی را می دهند بدون اینکه هیچ مقدمه ویازمینه ای را فراهم کرده باشند،آخه...

بیانیه حمایتی مرکزبین المللی "سنی یار" ازاعتراض های مردم ایران

ملت ايران در اعتراض به وضعیت ناگوار معیشتى، بى عدالتى ، اختلاف طبقاتى ، ناامنی ، خفقان ،اختلاس مسئولان ، زندان های سیاسی ، اختصاص بودجه های کلان به ارگانهای غیرضروری و بی توجهی به توسعه سیاسی -اقتصادی نظام ولايت فقيهى با شعارهایى که بیانگر عدم رضایت تمام قد ازنظام جمهوری اسلامی ، به خیابان ها آمده تا اعتراض هاى به حق خود را با صدای رسا به گوش جهانیان برساندند , ما درمرکز بین المللی دفاع ازحقوق اهل سنت ایران ضمن حمایت از این اعتراض ها ، همصدا با آزادگانی که درتظاهرات های گسترده به خیابان‌ها آمده ، مطالبات عادلانه وبحق جامعه اهل سنت را فریاد می زنيم و خواهان رفع بی عدالتی و تبعیض های ناشی... ادامه مطلب

پروژه سرشماری
جمعیت و امکانات
اهل سنت
ایران

یکی ازپروژه های مهم "سنی یار" پروژه سرشماری جمعیت و امکانات اهل سنت ایران است که بدلیل بی توجهی دولتمردان ایران همواره در هاله ایی از ابهام قرارداشته و تاکنون نیز بطور رسمی آمار دقیقی ازجمعیت اهل سنت درایران منتشر نشده است و سبب گشته تا ازاهل سنت آماری به شکل تخمینی ارائه شود که نمی توان به آن استناد علمی نمود بهمین سبب بخش پژوهش و تحقیقات "سنی یار" برآن شده تا با بهرووری از متخصصین امر و کمک گرفتن ازآحاد شهروندان اهل سنت ایران پروژه سرشماری جمعیت و امکانات جامعه اهل سنت ایران را راه اندازی نماید.

زیرا پرواضح است که آماروسرشماری یکی ازعوامل اصلی سیاستگذاری و مدیریت هر جامعه محسوب می شود وزیربنای تمامی حرکتهای فعال یک جامعه است و چنانچه آمار قابل اطمینانی از جامعه وجود نداشته باشد، برنامه ریزی برای آن با مشکل روبه رو می گردد لذا مرکز" سنی یار" عزم خود را جزم کرده تا با همه محدودیت ها طی این پروژه جمعیت و امکانات اهل سنت ایران را با دقت و بی

اهداف مرکز

سکونت بیش از 25 میلیون اهل سنت ایران ، در 15 استان استراتژیک کشور و وجود منابع متنوع اقتصادی وهمچنین توانمندی های علمی – فرهنگی آنان برجهان وشاید برخود اهل سنت هم پنهان مانده است و برماست که در مرکز " سنی یار " این پرده را به کناری زده و جامعه اهل سنت را ازهمه جوانب اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگی اش به جهان معرفی نماییم .
از آنجائیکه جوامع انسانی جهان نیازها ، دغدغه ها ومطالبات مشترک دارند باهمفکری آنان می توان ضمن طرح مطالبات ازتجربیاتشان نیزبهرمند شد، ایجاد ارتباط بین جامعه اهل سنت ودیگرجوامع جهانی را جزئی از اهداف مرکز" سنی یار " قرار داده ایم تا حضور قدرتمند اهل سنت ایران را در جوامع بین المللی جهان محقق سازیم .
دردنیای کنونی که عصرارتباطات واخباراست جامعه اهل سنت ایران دریک سکوت خبری عامدانه قرار گرفته تا مطالباتشان به گوش جهانیان نرسد ، درمرکز " سنی یار " برآن شده ایم که با تشکیل یک خبرگزاری اختصاصی اهل سنت ، با همت جمعی شهروندان سنی مذهب این نقیصه را برطرف کرده و تمامی آنچه را در توان داریم برای رساندن صدای مظلومیت اهل سنت به جهان به کار بندیم .
اصلی ترین هدف تاسیس مرکز" سنی یار" بارزنمودن حقوق شهروندان اهل سنت ایران ورفع محرومیت از آنان است زیرا مظلومیت شهروندان اهل سنت ایران که درتاریخ با قتل عام دردوران صفوی آغاز گردید ، کوچ اجباری سنیان به مرزها ومحرومیتشان ازامکانات معیشتی مناسب را سبب شد وعاقبت بدینجا رسید کارکه درنظام کنونی ، اهل سنت را شهروندان درجه سوم می دانند.